Rodilý mluvčí

KURZY S RODILÝMI MLUVČÍMI
nabízíme z toho důvodu, jelikož našim cílem je abyste i Vy byli komunikativní v jazyce. Nabízíme kurzy individuální (skupinové pro Vás nyní připravujeme):
Pro aktuální informace nás navštivte na našem novém webu jazykové školy EVERMORE

Angličtina - pro více informací [expand title="zde" trigclass="noarrow" rel="animal-highlander"]

Vyučující – GARY

 • rodilý mluvčí z jižní Anglie ve Velké Británii
 • zájem o vyučování anglického jazyka získal díky svému bratrovi, který za tímto cílem již spoustu let cestuje po celém světě
 • je držitelem mnoha mezinárodních certifikátů ověřených Trinity College a uznáván v rámci profese výuky angličtiny.
  • Level 3 Diploma in Teaching Business English (Merit)
  • Intensive TEFL certificate
  • Intensive classroom TEFL certificate[/expand]

Ruština - pro více informací [expand title="zde" trigclass="noarrow" rel="animal-highlander"]

Vyučující - VALENTINA

 • Po ukončení Kalininovy Vysoké školy Pedagogické Filologické fakulty katedry ruského jazyka, kterou absolvovala s vyznamenáním byla pozvána vedením katedry k pedagogické činnosti na katedře a současně k studiu vědecké aspirantury
 • V průběhu své pedagogické a vědecko-výzkumné praxe jsem se zabývala následující problematikou:
 • - Morfologie současné ruštiny ( Přednášky a cvičení 3.- 4. ročník FF VŠ)
 • - Slovotvorba historického a současného ruského jazyka
  - Metodika výuky ruského jazyka pro cizince
  - Historická gramatika ruského jazyka (cvičení 2 ročník FF VŠ )
  - Současný ruský jazyk pro studenty Fakulty cizích jazyků
  (Přednášky a cvičení 2.–3. ročník Fakulty cizích jazyků)
  - Dizertační práce na téma Morfologické aspekty sloves, v návaznosti na dokonavost a
  nedokonavost (vědecké publikace k dané dizertační práci).
  - Člen komise přijímacích zkoušek ruský jazyk FF VŠ denního i dálkového studia
  - Překladatelská a tlumočnická činnost, práce s obchodní ruštinou v letech 2004 – dosud.
 • Dne 29.11. 2006 na SJŠ Praze složila státní jazykovou zkoušku z jazyka českého (vysvědčení č.AB 000040)
 • překládá i odborné texty a simultánně tlumočí
 • vyučuje :
  • obecnou ruštinu
  • technickou ruštinu
  • obchodní ruštinu
  • manažerskou ruštinu
  • [/expand]

Španělština - pro více informací [expand title="zde" trigclass="noarrow" rel="animal-highlander"]

Vyučující – ANTONIO

 • rodilý mluvčí narozený v Granadě, avšak od svých 18-ti let až do poloviny minulého roku žijící v Barceloně
 • díky jeho české manželce, která svou vášeň pro výuku španělského jazyka převedla i na něj, dnes Antonio vyučuje konverzaci španělského jazyka a díky jeho nadšení a lásce k jazyku jsou hodiny velmi zábavném.[/expand] 

Je založena na efektivní interaktivní metodě učitel – žák „face to face“. Základem je neustálá komunikace studenta a lektora. Výhodou těchto lekcí je možnost přesně se zaměřit na určitou oblast, ve které student pociťuje rezervy, např. konverzace, gramatika, rozšíření slovní zásoby …

Proč zvolit individuální výuku?

Při individuální výuce nejste vystaveni stresu ze selhání jako ve skupinové výuce a skupina Vás také nebrzdí, jste-li dále. Výukový čas máte jen pro sebe. Máte také možnost se velmi dobře „rozmluvit“ a zbavit se komunikačních zábran v angličtině.

Kurzy probíhají celoročně a přihlásit se můžete kdykoliv v průběhu roku.

Největší výhodou rodilého mluvčího je totiž právě to, že mluví plynně jazykem, který se chcete naučit. Nejen, že od něj uslyšíte správnou výslovnost i gramatiku, ale dozvíte se i velké množství praktických informací o tom, jak a kdy se jaký výraz či gramatické pravidlo používá, jaké jsou různé výjimky, jaké jsou rozdíly v dialektech apod. Rodilý mluvčí vám vysvětlí běžné hovorové fráze a podělí se s Vámi o zkušenosti s každodenním užitím jazyka. Navíc Vám představí svoji kulturu a vysvětlí Vám, jak to chodí v zemi, odkud pochází, prostě Vás uvede do celého kontextu, ve kterém se jazyk používá.
Nevýhodou zahraničního lektora pro některé z Vás může být právě to, že lektor neumí česky. Hlavně ze začátku se můžete bát, že lektorovi nebudete rozumět nebo že nebudete schopni říct to, co chcete, že zase lektor nebude rozumět vám. Pro začátečníky doporučujeme výuku s českým lektorem, kdy po nabytí dobrých základů můžete své nabyté znalosti již s rodilým mluvčím nejen procvičovat, ale také prohlubovat a nadále rozšiřovat.

V ceně kurzovného ke kurzům pro veřejnost je zahrnuto:

 • občerstvení v podobě kávy, čaje, vody
 • psací potřeby (reklamní sešit na slovíčka, sešit na zapisování, propisky, tužky)
 • dodatečné materiály k výuce (kopie na konverzační témata a slovní zásobu)