víkendkové kurzy Aj, Šj

Víkendová výuka španělského jazyka – pro začátečníky

 

  • ČAS VÝUKY

- zahájení výuky kdykoliv v průběhu roku

  • INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

Veliká výhoda skupinové výuky je nižší cena. Při vzájemné interakci ať již v páru či se všemi si neustále vyměňujete informace, čímž se obohacuje Vaše cizojazyčná slovní zásoba a dozvíte se mnoho nových a zajímavých informací.

Víkendová výuka anglického jazyka – od začátečníků až po pokročilé

  • ČAS VÝUKY

- zahájení výuky kdykoliv v průběhu roku

  • SKUPINOVÁ VÝUKA

Veliká výhoda skupinové výuky je nižší cena. Při vzájemné interakci ať již v páru či se všemi si neustále vyměňujete informace, čímž se obohacuje Vaše cizojazyčná slovní zásoba a dozvíte se mnoho nových a zajímavých informací.